Arconet O arrow Teenused arrow Serverihooldus
Serverihooldus
Serveriteenuste pakkumise aluseks on kogemused, mis Arconeti puhul saavad
alguse aastast 1994. Pakume lahendusi erakliendist kuni keskmise suurusega
ettevõtteni.

Harilikult kuulub teenuse hulka vajaduste hindamine, vajaliku
riist- ja tarkvara kindlakstegemine, hanke korraldamine ja lahenduse
paigaldamine. Seejärel teostame pidevat hooldust (uuendused, vajalikud
konfiguratsioonimuutused ja laiendused) ja tagame väljaõppe ning klienditoe.

Senistest tegemistest võiks välja tuua internetipakkuja infosüsteemi
loomise, mis võimaldab ühest kohast hallata kõike, mis seotud
internetipakkumisega - teenuse haldamine, arveldus, võrgumonitooring.

Teise näitena võiks tuua 30 arvutist loodud klastri haldamise, mis võimaldab korraga kasutada üle 100 protsessori tõeliselt mahukate probleemide lahendamiseks.

Loomulikult ehitame teile vajadusel ka koht- või laivõrgu.